Iskolánk lemorzsolódási, évismétlési mutatóti:
2008/2009. tanév
A  tanév végén 2 tanuló távozott iskolánkból, 1 fõ a 2.b és 1 fõ a 4. osztályból. A nyár folyamán 7 új tanuló iratkozott be hozzánk a 2-8. évfolyamra, és 2 fõ a most induló elsõs osztályokba.
A 2008/2009-es tanévben javítóvizsgára, illetve osztályismétlésre egy tanulónk sem bukott meg.

2009/2010. tanév
A 2009/2010-es tanévben 1 fő osztályozóvizsgát, 3 fő javítóvizsgát tett. 

2010/2011. tanév
A 2010/2011-es tanévben 2 fő osztályozóvizsgát, 3 fő javítóvizsgát tett. Sikertelen javítóvizsgát tett 1 tanuló a 7. osztályban, osztályt ismétel a 2011/12. tanévben.

2011/2012. tanév
A 2011/2012-es tanévben osztályozó-, illetve javítóvizsgát egy tanulónak sem kellett tennie. Egy fő szülői kérésre osztályt ismétel a 2012/2013-as tanévben.

2012/2013. tanév
A 2012/2013-as tanévben javítóvizsgát egy tanulónak sem kellett tennie. Egy fő szülői kérésre osztályt ismétel a 2013/2014-es tanévben. Sikeres osztályozóvizsgát tett a három magántanuló diákunk.


Továbbtanulás:

A 2008/2009-es tanévben 19 nyolcadik osztályos tanuló fejezte be általános iskolai tanulmányait iskolánkban, 18-an az elsõ, 1 fõ pedig a második helyen megjelölt iskolába nyert felvételt.

Az alábbi középiskolákba nyertek felvételt tanulóink:
Leövey Klára Gimnázium
Öveges József Gyakorló Középiskola
Városmajori Gimnázium
Budai Középiskola 
Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakközépiskola
Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola
Madách Imre Gimnázium
Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola
Xántus János
Idegenforgalmi Középiskola 
ADU Oktatási Központ
Szent Margit Gimnázium
Vendéglátó
és Idegenforgalmi Szakközépiskola
Fodor József
Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium

A 2009/2010-es tanévben 21 nyolcadik osztályos tanuló fejezte be tanulmányait iskolánkban.

gimnáziumba felvett tanuló 13 fő
szakközépiskolába felvett tanuló 7 fő
szakiskolába felvett tanuló 1 fő

Az alábbi középiskolákba nyertek felvételt végzős diákjaink:
Széchenyi István Gimnázium
Városmajori Gimnázium
Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola
Széchenyi István Gyakorló Gimnázium
Nemes Nagy Ágnes Gimnázium
Budai Nagy Antal Gimnázium
Madách Imre Gimnázium
Vörösmarty Mihály Gimnázium
Piarista Szakiskola
Szent Margit Gimnázium
Than Károly Szakközépiskola
József Attila Gimnázium
Petőfi Sándor Gimnázium
Gundel Károly Szakközépiskola
Alternatív Közgazdasági Szakközépiskola
Budai Középiskola


A 2010/2011-es tanévben 18 nyolcadik osztályos tanuló fejezte be tanulmányait iskolánkban.

gimnáziumba velvett tanuló 8 fő
szakközépiskolába felvett tanuló 8 fő
szakiskolába felvett tanuló 1 fő
egyéb iskolába felvett tanuló 1 fő


A 2011/2012-es tanévben 25 nyolcadik osztályos tanuló fejezte be tanulmányait iskolánkban.

gimnáziumba velvett tanuló 12 fő
szakközépiskolába felvett tanuló   7 fő
szakiskolába felvett tanuló   6 fő


A 2012/2013-as tanévben 28 nyolcadik osztályos tanuló fejezte be tanulmányait iskolánkban.

gimnáziumba velvett tanuló 17 fő
szakközépiskolába felvett tanuló  11 fő

Az alábbi középiskolákba nyertek felvételt végzős diákjaink:
Eötvös József Gimnázium
Veres Pálné Gimnázium
Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola
Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gyakorló Gimnázium
Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola
Gundel Károly Szakközépiskola
Nemes Nagy Ágnes Gimnázium
Budai Nagy Antal Gimnázium
Madách Imre Gimnázium
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Teleki Blanka
Szent Margit Gimnázium
Arany János Műszaki Szakközépiskola
Szent László Gimnázium
József Attila Gimnázium
Petőfi Sándor Gimnázium
Bethlen Gábor Újreál Gimnázium
Gundel Károly Szakközépiskola
Mechatronikai Szakközépiskola
Budai Középiskola
Nagy-Szivárvány Gimnázium és Szakiskola
Szakkörök, mindennapi testedzés


A mindennapi testnevelés az alábbiak szerint valósul meg iskolánkban:
1., 2., 5. és 6.évfolyamon heti 5 testnevelés óra.
3-4. évfolyamon: heti 3 testnevelés óra, néptánc óra, udvari szünet, tömegsport foglalkozás
8. évfolyamon: heti 2,5 testnevelés óra, tömegsport foglalkozás, udvari szünet

A 2008. évi kompetenciamérés eredményei

A 2009. évi kompetenciamérés eredményei

A 2010. évi kompetenciamérés eredményei

A 2011. évi kompetenciamérés eredményei

A 2012. évi kompetenciamérés eredményeiOsztálylétszámok
2009/2010-es tanévben
1.a 24 fõ
1.b 25 fõ
2.a 21 fõ
2.b 21 fõ
4.o. 32 fõ
5.o. 28 fõ
6.o. 28 fõ
7.o. 18 fõ
8.o. 21 fõ

2010/2011-es tanévben
1.a 23 fõ
1.b 21 fõ
2.a 23 fõ
2.b 22 fõ
3.a 23 fõ
3.b 22 fő
5.o. 31 fõ
6.o. 28 fõ
7.o. 26 fõ
8.o. 18 fõ

2011/2012-es tanévben
1.a 27 fő
1.b 23 fő
2.a 26 fő
3.b 25 fő
3.a 25 fő
3.b 24 fő
4.a 26 fő
4.b 24 fő
6.o. 32 fő
7.o. 27 fő
9.o. 25 fő

2012/2013-as tanévben
1.a 25
1.b 22
2.a 27
2.b 24
3.a 26
3.b 22
4.a 24
4.b 24
5.a 26
5.b 22
7.o. 26
8.o. 28

2013/2014-es tanévben
1.a 25
1.b 26
1.c 21
2.a 26
2.b 25
3.a 28
3.b 27
4.a 27
4.b 18
5.o. 32
6.a 26
6.b 22
8.o. 26vissza